Help

Zijn de spellen op mijngame.nl gratis?
Alle spellen zijn op Mijngame.nl gratis spelen. Echter is er bij sommige spellen de optie om tegen betaling het spel te kopen of om bijvoorbeeld meer functies vrij te kopen.

Het spel laadt niet, wat moet ik nu doen?
Dit kan een aantal oorzaken hebben. Allereerst kan het zijn dat u een trage internetverbinding heeft, het laden van een spel duurt dan iets langer. Ook kan het zo zijn dat het spel erg groot is en dat het even de tijd nodig heeft om volledig te laden.
Het kan ook zijn dat je niet de laatste versie van Shockwave of Flash player hebt. Voor sommige spellen dient u de Unity webplayer te hebben geïnstalleerd. U kunt deze programma's downloaden door op een van de onderstaande links te klikken.
Deze programma's zijn gratis:

Shockwave
Flash player
Unity3d webplayer

Waarom kan ik op school of werk geen spellen spelen?
Het kan zijn dat uw school of werk het spelen van spelletjes op het internet heeft verboden. Ze hebben in dat geval de toegang geblokkeerd. Hier kunnen wij helaas niets aan doen.

Mijn vraag staat hier niet tussen. Wat moet ik nu doen?
Neem contact met ons door hier te klikken en wij zullen u verder helpen.